Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Želite da realizujete svoje ambicije? Pridružite nam se!

Svesni činjenice da uspeh kompanije leži u ljudima, MBS Tehno d.o.o. veliku pažnju poklanja izboru kvalitetnih kadrova i njihovom kasnijem praktičnom i teorijskom usavršavanju kroz organizovani sistem treninga.

Naše preduzeće pruža svima jednake mogućnosti, primenjujući politiku zabrane svakog oblika diskriminacije.
O Vašem angažmanu odlučivaće se na osnovu veština i kvalifikacija koje imate, a nagrađivanje i napredovanje biće bazirano na rezultatima koje u poslu postižete.

MBS Tehno d.o.o. neguje atmosferu timskog rada, međusobnog poštovanja i uvažavanja. Naša praksa je mnogo puta potvrdila da je pozitivna energija u timu od presudnog značaja za uspešnu realizaciju poslovnih zadataka. Iz tih razloga dajemo priliku otvorenim, fleksibilnim, timski orijentisanim osobama spremnim da individualne interese prilagode interesima kolektiva. Afirmacijom timskog duha ne ugrožavamo indidvidualnost pojedinca jer znamo da se samo samo sinergijom individualnih kvaliteta postiže kvalitet sistema u celini. Zajednički cilj preduzeća i zaposlenih je optimalna produktivost i zadovoljstvo poslom, a velikim delom to postižemo ulaganjem u stručno i lično usavršavanje svakog zaposlenog.

Ukoliko ste spremni za rad u dinamičnom okruženju, posedujete stručna znanja, dragoceno radno iskustvo ili entuzijazam dobrodošli ste u MBS Tehno d.o.o. Od svojih novih kolega očekujemo da svojim radom doprinesu daljem rastu i razvoju.

Svoje prijave za posao, CV i prateću dokumentaciju (kopije) pošaljite na e-mail adresu: info@mbstehno.co.rs

Aktuelni oglasi:
Trenutno nema aktivnih oglasa za posao.

 

  \ Home \ O nama \ Proizvodi \ Sertifikati \ Lokacije \ Zaposlenje \ Kontakt \