Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Naziv:
Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge MBS TEHNO d.o.o. Bulevar Despota Stefana 21, Beograd
Skraćeni naziv:
MBS Tehno

Vlasnik Preduzeća:
Milenko Stanković
Generalni Direktor:
Milenko Stanković

Adresa:
Bulevar despota Stefana 21 11000 BEOGRAD

E- mail:

info@mbstehno.co.rs

Telefon:
+ 381 11 322 72 74;
+ 381 11 322 92 19;
Fax:
+ 381 11 334 74 82;

PIB: 101512261
Tekući račun:
205-81604-07;
200-2274150101033-02
Mat. broj: 06438032
Registarski broj: 01806438032
Šifra osnovne delatnosti:
- 17540 proizvodnja ostalih tekstilnih predmeta
- 012699 proizvodnja nepomenutih tekstilnih proizvoda

Broj zaposlenih: 150

U SREDIŠTU NAŠEG RAZMIŠLJANJA I RADA JE ZDRAVLJE LJUDI!

Privredno društvo MBS Tehno d.o.o posluje kao izvozno-uvozna kompanija sa sopstvenom proizvodnjom medicinskih sredstava - sanitetskog materijala.Sopstvenom proizvodnjom, kadrovskom upotpunjenošću, organizovanošću, tehničkom opremljenošću i sposobnošću da u najkraćem roku odgovori na zahteve klijenata i tržišnih trendova, preduzeće MBS Tehno je veoma konkurentno na domaćem i stranom tržištu.
Kompanija je osnovana 1989 godine. Osnovna delatnost u prvim godinama poslovanja bila je trgovina pamukom i pamučnim predivom. Od 1992 godine, preduzeće svoju delatnost proširuje na trgovinu i uvoz sanitetskog materijala (gaza, pamuk i sl.). 1995 započinje rad na pokretanju proizvodnje medicinskih sredstava - sanitetskog materijala u proizvodnom pogonu u Petrovcu na Mlavi. Pogon počinje sa radom krajem 1996 godine kada počinje proboj na tržište Srbije.

Od 1998 godine zauzima značajnu ulogu među proizvođačima medicinskih sredstava - sanitetskog materijala u Srbiji.
U proteklom periodu je posebna pažnja usmerena na: proširenje proizvodnog pogona, kupovinu novih mašina, razvoj i uvođenje novih proizvoda kao i uvođenje sistema kvaliteta.
Proizvodni program u 2010 je: nesterilna hidrofilna gaza, nesterilne komprese, sterilna gaza i sterilne komprese, sanitetska i papirna vata, kaliko zavoji, prvi zavoj – sterilan, trougla marama, udlage po Krameru, izotermalni prekrivač, zaštitno sredstvo za davanje veštačkog disanja, komplet za prvu pomoć u motornim vozilima, i ormarići za prvu pomoć.
Danas MBS posluje sa višestruko uvećanim kapacitetima, od dana pokretanja proizvodnje. Trenutno MBS zapošljava u svom sistemu poslovanja oko 150 radnika.
U narednom perioud postoji plan za proširenje kapaciteta i razvoj novih proizvoda.
Kompaniji MBS Tehno je Ministarstvo zdravlja Republike Srbije izdalo rešenja – dozvole za proizvodnju medicinskih sredstava a Agencija za lekove i medicinska sredstava Srbije rešenja – dozvole za stavljanje u promet medicinskih sredstava.
Od oktobra 2004 kompanija MBS Tehno je dobila sertifikat kvaliteta po standardu ISO 9001:2000, od sertifikacione kuće TÜV Rheinland Group - TÜV International GmbH;
Od septembra 2010 kompanija dobija sertifikat za standarde ISO 13485 i ISO 9001:2008 u saradnji sa serifikacionom kućom SIQ iz Ljubljane;
Od septembra 2010 dobijanjem MDD i MDA sertifikate,sterilni i nesterilni proizvodi kompanije MBS Tehno nose CE znak kvaliteta.
  \ Home \ O nama \ Proizvodi \ Sertifikati \ Lokacije \ Zaposlenje \ Kontakt \